Jämför bilförsäkringar - hitta det bästa skyddet för din bil

Hitta rätt bilförsäkring för trygghet och laguppfyllnad. Vår enkla jämförelsetjänst hjälper dig välja skydd för nya sportbilar till familjekombis. Från obligatorisk trafikförsäkring till helförsäkring – vi guidar dig till bästa valet för 2024.

Topplista bilförsäkringar 2024

Gofido Bilförsäkring

Trustpilot: 4.3

 • Billig
 • Enkel att byta till
 • Lätt att anpassa
Prisexempel: 180 kr/mån*
Se ditt pris
Bäst

Hedvig Bilförsäkring

Trustpilot: 4.3

 • Flexibel
 • Ingen bindningstid
 • Överskott går till välgörenhet
Prisexempel: 259 kr/mån*
Se ditt pris
 • Nordens tredje största försäkringsbolag
 • Upp till 15 % samlingsrabatt
 • 0 kr för att laga stenskott
Prisexempel: 232 kr/mån*
Se ditt pris
 • Individuell
 • Bra betyg hos Trustpilot
 • Bra kundsupport

* Prisexemplet är gjort på en halvförsäkring för en man, 42 år boende i Växjö med en Volkswagen Passat årsmodell 2015. Körsträckan är 1000 - 1200 mil/år. Undersökningen är gjord av jamforforsakringar.se 2024-02-11.

Vad kostar en bilförsäkring?

FörsäkringsbolagTrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
Gofido118 kr180 kr304 kr
OKQ8123 kr204 kr393 kr
Hedvig169 kr259 kr469 kr
Gjensidige140 kr232 kr441 kr

Prisexemplet är gjort på en man, 42 år boende i Växjö med en Volkswagen Passat årsmodell 2015. Körsträckan är 1000 - 1200 mil/år. Undersökningen är gjord av jamforforsakringar.se 2024-01-03.

Vad är en bilförsäkring?

En bilförsäkring är ett kontrakt mellan en försäkringstagare och ett försäkringsbolag, där försäkringsbolaget skyddar försäkringstagaren mot ekonomiska förluster i händelse av en trafikolycka eller annan typ av skada på fordonet. Detta inkluderar ersättning för skador på fordonet, stöld, brand, samt juridiskt ansvar för skada eller skada på andra personer eller egendom som orsakats av försäkringstagaren. Det finns olika typer av bilförsäkringar, inklusive halvförsäkring, helförsäkring och trafikförsäkring, vilka alla erbjuder olika nivåer av skydd. I de flesta länder är det lagligt krav att ha en trafikförsäkring för att köra en bil.

Vad är en bilförsäkring?

Vad finns det för olika bilförsäkringar?

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen utgör det absoluta minimikravet för alla motorfordon som är i trafik i Sverige. Denna försäkring är en skyldighet enligt lag och syftar till att skydda tredje part vid eventuella olyckor. Det innebär att om du som bilägare orsakar en olycka, kommer skador på andra personer och deras egendom att täckas av din trafikförsäkring. Det är viktigt att notera att trafikförsäkringen inte täcker några skador på ditt eget fordon eller personliga skador på dig som förare. Detta är en grundpelare i det svenska försäkringssystemet och ser till att alla skadelidande får ersättning i händelse av en trafikolycka, oavsett förarens ekonomiska situation.

Halvförsäkring

För de som söker ett utökat skydd utover lagkravet, är halvförsäkringen nästa nivå. En halvförsäkring inkluderar alla de element som trafikförsäkringen omfattar och tillför skydd för flera andra händelser som kan drabba fordonet. Detta innefattar exempelvis ersättning vid brand, stöld, glas- och bärgningsskador samt skador som uppstår till följd av vissa naturkatastrofer såsom översvämning och storm. Dessutom ingår ofta rättsskydd som kan vara till hjälp om det uppstår en tvist som rör din bil och ett viltolycksskydd som täcker skador vid kollision med viltdjur. Halvförsäkringen lämpar sig väl för de flesta bilägare eftersom den erbjuder ett gott grundskydd till relativt låg kostnad.

Helförsäkring

Helförsäkringen är det mest omfattande skyddet som en bilägare kan ha. Förutom allt som ingår i trafikförsäkringen och halvförsäkringen, inkluderar den också en vagnskadeförsäkring. Detta extra lager av skydd täcker reparationer eller ersättning för din bil om det skulle inträffa en olycka, oavsett om det är du själv eller någon annan som orsakat skadan. Det finns ingen självrisk för återställande av säkerhetsfunktioner efter en olycka, till exempel vid utlösning av airbags. Vagnskadeförsäkringen erbjuder även försäkring för vissa typer av maskinskador och ofta även skadegörelse av bilen. Denna försäkring rekommenderas särskilt för nyare bilar eller bilar med högt värde, då reparation och ersättning kan vara särskilt kostsamma. Med en helförsäkring kan bilägare känna sig trygga i vetskapen att de har ett heltäckande skydd som tar hand om i stort sett alla de risker som är förknippade med att äga och köra ett fordon.

För att välja rätt försäkringsnivå bör man tänka på faktorer som bilens värde, hur man använder bilen och vilken risknivå man är bekväm med. Trafikförsäkringen är en start för alla förare, men för den som vill skydda sin investering och minska risken för oväntade utgifter, kan en halvförsäkring eller helförsäkring vara en smart och ekonomiskt försvarbar beslut. Som med alla försäkringar är det viktigt att läsa igenom policyns detaljer och se till att förstå vad som ingår och inte ingår i skyddet, och hur detta stämmer överens med ens egna behov och önskemål.

Tilläggsförsäkringar

Utöver de tre grundnivåerna finns ett antal tilläggsförsäkringar som kan ge ytterligare trygghet. Exempel på vanliga tillägg är:

 • Hyrbilstillägg, som ger dig tillgång till en hyrbil medan din egen bil är på reparation efter en skada, så att du kan fortsätta dina dagliga aktiviteter utan större avbrott.
 • Allriskförsäkring, ibland kallad drulleförsäkring, täcker oförutsedda skador som kan uppstå vid hantering av bilen i vardagen, som en dörr som slår upp mot en pelare eller ett misstag vid tankning.
 • Självriskreducering, vilket kan sänka kostnaden du behöver betala ur egen ficka vid en skadehändelse.
 • Rättsskydd, som kan vara till hjälp om du hamnar i en juridisk tvist som rör ditt fordon.
 • Krisförsäkring, som ger ersättning vid traumatiserande situationer, som en våldsam bilkapning eller en allvarlig olycka.

Att välja rätt tilläggsförsäkringar beror på vilken risknivå du som försäkringstagare vill hantera och hur mycket skydd du finner är nödvändigt. Var noggrann vid jämförelse av olika försäkringsalternativ och utvärdering av dina egna behov. Kom ihåg att i slutändan är en bilförsäkring inte bara en kostnad, utan en investering i trygghet och ekonomisk säkerhet.

Vad ska man tänka på när man väljer bilförsäkring?

När man väljer bilförsäkring finns det flera saker att tänka på. Först och främst bör du bestämma vilken typ av skydd du behöver. Du kan välja mellan trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring. Trafikförsäkring är lagstadgad och täcker skador som din bil orsakar på andra personer och deras egendom. Halvförsäkring inkluderar även skydd mot stöld, brand, glas- och läckageskador. Helförsäkring erbjuder bredast skydd och täcker även skador på din egen bil.

Priset på försäkringen är också en viktig faktor. Det beror på flera variabler som ålder och fordonets typ, men även vart du bor och hur många mil du kör per år. Att jämföra bilförsäkringar gällande priser och villkor hos olika försäkringsbolag är viktigt innan du bestämmer dig.

Se även över självrisken, det vill säga den summa du själv måste betala vid en skada. En högre självrisk kan ge en lägre premie, men det kan bli dyrt om du råkar ut för en olycka.

Tänk också på att kolla upp vilka tilläggstjänster de olika försäkringarna erbjuder, som bilbärgning eller lånebil vid reparation. Slutligen, var noga med att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant så att du vet vad som ingår och inte i försäkringen.

Vad avgör priset på bilförsäkring?

Premien för en bilförsäkring bestäms av faktorer som förarens ålder och körhistorik, där unga förare och de med skadehistorik tenderar att betala mer. Försäkringskostnaderna påverkas också av bilmodell och dess värde; dyrare och snabbare bilar kostar generellt mer att försäkra.

Bilens ålder och säkerhetsutrustning är betydande faktorer – nyare bilar med modern säkerhetsteknik kan dra nytta av lägre priser. Var bilen används och förvaras är relevanta aspekter, då områden med högre trafik eller brottslighet kan innebära högre försäkringspremier.

Användningsmönster, såsom yrkesmässigt bruk eller högt antal körda mil, kan också höja priset. Typen av försäkring påverkar kostnaden; en allomfattande helförsäkring är dyrare än en obligatorisk trafikförsäkring. Slutligen, valet av självrisk påverkar även premier, där en högre självrisk kan sänka den årliga försäkringskostnaden.

Att jämföra offerter och regelbundet utvärdera bilförsäkringen kan hjälpa dig att finna ett rimligt pris för det nödvändiga skyddet.

Läs mer om vad som avgör priset för bilförsäkring

Vanliga frågor

Senast uppdaterad:

March 5, 2024